header

Geodézia Zlaté Moravce

 

Vítame Vás na stránkach  našej Geodetickej kancelárie. Ponúkame Vám ako hlavnú činnosť vyhotovenie komplexných geodetických a kartografických prác.

Služby ktoré naša geodetická kancelária ponúka sú hlavne z oblasti katastra nehnuteľností a  služby patriace do inžinierskej geodézie. Naša geodetická kancelária vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemkov a stavebných objektov, realizuje zamerania stavieb a inžinierskych sietí, realizuje mapovacie práce, zameranie adresných bodov, vyhotovuje podklady pre projektovú dokumentáciu (polohopis - výškopis) a realizuje ostatné geodetické práce.

V mene spolupráce je klient prioritou. Požadované práce sú spracované s vysokou serióznosťou a flexibilitou. S klientom počas prác komunikujeme a informujeme ho o priebehu prác. Vaše požiadavky sú našim cieľom a Vaša spokojnosť je našim prianim.

 

- geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemku - geometrické plány - polohopis a výškopis -

Geodézia Zlaté Moravce / Martin Holý