header

Geodet Zlaté Moravce

 

Nájsť nás môžte na adrese:

1. Mája č.22, 953 01 Zlaté Moravce

Nachádzame sa v budove Strednej odbornej školy technickej
v Zlatých Moravciach, na 2. poschodí č. dverí 52, vstup  do budovy od tržnice.

Martin Holý
O2: 0908 565 403
T-mobile: 0910 213 180

E-mail: geodetikontrol@gmail.com

- geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemku - geometrické plány - polohopis a výškopis -

GEODET MARTIN HOLÝ