header

Cenník

Pri tvorbe cien geodetických a kartografických prác vychádzame z Cenníka komory geodetov a kartografov
ktorý je k dispozícii k nahliadnutiu.


Pri tvorbe cien sa zohľadnuje:

  • Lokalita
  • Rozsah
  • Náročnosť zamerania a spracovania