header

Referencie

 

Ako bolo spomenuté, poskytujeme komplexné služby v oblasti geodézie, vrátane poradenstva a to i v oblasti katastra nehnuteľností. Medzi spokojných klientov, ktorí využili naše skúsenosti patria:

- Ministerstvo pôdohospodárstva - Projekt pozemkových úprav Vieska nad , ROEP register obnovenej evidencie pozemkov - k.ú. Komjatice, Nitriansky Hrádok,
Dlhé nad Cirochou, Reca, Janova Lehota, Ploštín, Kostolná Ves, Drážovce, Horná Trnávka, Ihráč a iné - objednávateľ ministerstvo pôdohospodárstva.

- Porealizačné zameranie stavby - Obec Lipová, Skýcov, GP plány.