header

Geodézia Zlaté Moravce

 

Vítame Vás na stránkach  našej Geodetickej kancelárie. Ponúkame Vám ako hlavnú činnosť vyhotovenie komplexných geodetických a kartografických prác.

Geometrický plán je potrebný pri realizácii podkladov na právny úkon vedúci k zmene stavu doterajšieho na stav želaný. Jedná sa najmä zameranie stavieb, novostavieb, vytyčovacie práce, zmeny druhov pozemkov prostredníctvom geometrických plánov.

V mene spolupráce je klient prioritou. Požadované práce sú spracované s vysokou serióznosťou a flexibilitou. S klientom počas prác komunikujeme a informujeme ho o priebehu prác. Vaše požiadavky sú našim cieľom a Vaša spokojnosť je našim prianim.

 

- geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemku - geometrické plány - polohopis a výškopis -

Geodézia Zlaté Moravce / Martin Holý