header

Fórum

Ak chcete pridať nový príspevok stlačte:

Všetky údaje sú povinné

 

- geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemku - geometrické plány - polohopis a výškopis -